Andreas Reckwitz over Die Erfindung der Kreativität

De uitvinding van de creativiteit
Over het proces van maatschappelijke esthetisering

»Eindrucksvolle Studie.«
Thomas Assheuer, DIE ZEIT

De auteur, de cultuurwetenschapper Prof. Dr. Andreas Reckwitz, legt slim en wetenschappelijk uit waarom creativiteit vandaag een ‘natuurlijke’ menselijke vaardigheid lijkt, die we absoluut moeten gebruiken om zich als persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen en bloeien.

Boekbeschrijving

Wees creatief! In de hedendaagse samenleving hebben de eis en de wens om creatief te zijn en nieuwe producten en diensten te produceren zich in een ongebruikelijke mate verspreid. Wat ooit was voorbehouden aan subculturele kunstenaarskringen en wetenschappelijke voorhoede, is een universeel cultureel model geworden, zelfs een imperatief. Andreas Reckwitz onderzoekt hoe het ideaal van creativiteit in de loop van de 20e eeuw werd versneld: in de kunst van de avant-garde en de postmodernisme, de creatieve industrie en de innovatie-economie, in de psychologie van creativiteit en persoonlijkheidsontwikkeling tot en met de stadsplanning van de creatieve steden. Het blijkt dat we in een tijd van radicaal en beperkend proces van sociale esthetisering leven.

Niet altijd makkelijk om te lezen.
Zeker lezenswaard.

Bekijk de lezing van Andreas Reckwitz bij DGTF e.V. Designtheorie und -forschung in Hamburg.

Bestel het boek bijv. bij Suhrkamp.de.