Paul Verhaeghe over Identiteit

In zijn boek ‘Identiteit’ kruist Paul Verhaeghe (wikipedia) de effecten van de groeiende individualisering in onze neoliberale samenleving met de beginselenen van het identiteitsdenken van Birkigt en Stadler en verreikt het uit zijn eigen psychotherapeutische inzichten.

Boekbeschrijving

Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden.
Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan voorheen.

Zeker lezenswaard.

Bekijk het VPRO interview met Paul Verhaeghe.

Bestel het boek bijv. bij bol.com.

Inhoud van het boek

Inleiding

 1. Identiteit
  Wie ben ik?
  En ik dan?
  Identiteit tussen lichaam en groep
  Zelf vertrouwen, zelfrespect, zelfhaat
  Wie moet ik zijn (en wie of wat niet)?
  Agressie en angst
  Identiteit is ideologie
 2. Ethiek: van zelfrealisatie naar zelfverloochening
  Ethiek van de Klassieken een goed karakter heeft mores
  Christelijke moraal: de mens is door en door slecht
  Gods vrijdenkende handelaars
  Verdeeldheid, zelfverloochening en transcendentie
 3. Jongens en wetenschap: de maakbare mens
  Utopia: de maakbare maatschappij
  Vooruitgang
  Maakbaarheid
  Wetenschap: de verlichte samenleving
  Wees toch eens redelijk! maakbare individu
 4. Het wezen van de mens?
  Nature or nurture?
  Ethiek en biologie
  ‘Do ut des’ en An eye for an eye’
  Freud: de mens als spanningsveld
  Genot
  Intermezzo: Maatschappij en stoornis
 5. Enron-maatschappij
  Het nieuwe verhaal: neoliberalisme
  Loon naar werken in naam van de vrijheid
  Sociaaldarwinisme in een economische verpakking
  De universiteit als kennisbedrijf
  Het ziekenhuis als zorgbedrijf
  Effecten op de kwaliteit
  Maatschappelijke gevolgen
 6. Identiteit: machteloze maakbaarheid
  Morele ontwikkeling
  De fopspeenjongeren
  Make it or Break it
  En succes met het nieuwe contract!
  Survival weekends als teambuilding
  Nieuwe persoonlijkheidskenmerken
  Machteloze maakbaarheid
 7. De nieuwe stoornissen: Rank and Yank
  Paradigmatisch geloof versus kritische wetenschap
  Mentale stoornissen als sociale problemen
  Te grote ongelijkheid als dooddoener
  Mentale stoornissen als morele stoornissen
  Disciplinering als behandeling
  Hallo, Vanessa, wat kan ik voor u doen?
 8. Het goede leven
  Maatschappelijke organisatie: gelijkheid en verschil
  Arbeidsorganisatie
  Digitalisering en de illusie van ‘meten is weten’
  De ander moet veranderen – de ander, dat zijn wij
  Verandering van en via waarden
  Zelfzorg en het goede leven
  Individu en gemeenschap
 9. Savanha
  Dankwoord
  Bibliografie
  Noten
  Register
Recensie van Dr. H.C. Stoffels

Identiteit is niet een wezenskenmerk van de mens, maar wordt gevormd in wisselwerking met zijn omgeving. Hoe de mens is en wordt, hangt voor een belangrijk deel van de omstandigheden af. Twee tegengestelde krachten bepalen zijn gedrag: de wens om deel uit te maken van een groter geheel en de wens om zelfstandig te zijn. Een gezonde maatschappij bewaart de balans tussen eenvormigheid en individualisme. In de huidige neoliberale samenleving overheerst echter de gedachte dat het individu zelf geheel verantwoordelijk is voor het eigen succes of falen. Alle relaties en instituties worden geëconomiseerd. Mensen denken vrij te zijn, maar waren in feite nog nooit zo machteloos, zo beweert de auteur van deze prikkelende studie, psychoanalyticus en hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Bij het formuleren van zijn kritische inzichten grijpt hij regelmatig terug op Freud. Een boeiende verhandeling die tot denken aanzet en tot tegenspraak oproept.