Thomas Biebricher over Neoliberalisme

Officieel worden de democratische staat en de economie geordend door liberale beginselen, zoals vrijheid van het individu, contractdenken en zelfregulerende markten. Maar die beginselen blijken onmachtig om economie te reguleren in tijden van ‘extreem kapitalisme’. Ook de door ontevredenheid en angst aangevochten democratie raakt niet gerevitaliseerd. De reden voor neoliberalisme is niet weg…

Boekbeschrijving

‘Neoliberaliseringsprocessen werden enkele decennia geleden in Nederland breed in gang gezet. De staat trok zich op veel gebieden terug en de markt moest zijn werk doen: op het spoor, in de energiesector, in zorg en welzijn, in het onderwijs, in de ziektekostenverzekering et cetera. Concurrentie zou de kwaliteit opstuwen en zwakke broeders wegzuiveren. De consument had wat te keizen en de kosten zouden dalen. …’ zo leiden Frans Vosman en Andries Baart het boek ‘Onvermoed en onvermijdelijk – De velen gezichten van het neoliberalisme’ van Thomas Biebricher (Goethe University, Frankfurt/Main) in.
Een bijzonder heldere uiteenzetting over de ontwikkeling van de liberale visie op markt en samenleving. Stapsgewijs zet Biebricher de politieke en economische invalshoeken op de ontwikkeling van onze maatschappij uiteen.

Compact en een uiterst informatieve duiding van ons actueel bestaan.

Lees het Trouw interview met Thomas Biebricher:
Pas op, het neoliberalisme heeft zich vermomd.

Bestel het boek bijv. bij Uitgeverij Valkhof Pers.

Inhoud van het boek
 1. Ten geleide, door Frans Vosman en Andries Baart
  Neoliberalisme
  Nieuwe vormen van neoliberalisme: onvermoed, onvermijdelijk, ongezien?
 2. Hoofdstuk 1: Neoliberalisme en democratie
  Wat is neoliberalisme
  3 varianten van neoliberaal denken over democratie
  Conclusie
 3. Hoofdstuk 2: De neoliberale staat
  De staat en het neoliberalisme – tamelijk goede vijanden
  Podia van het neoliberalisme
 4. Hoofdstuk 3: Europa en de politieke filosofie van het neo liberalisme
  De politieke filosofie van het ordoliberalisme
  Scepsis over democratie
  De ordoliberale transformatie van Europa
  Conclussie
Samenvatting op bol.com

Is de indrukwekkende zegetocht van het neoliberalisme voorbij? De staat moest kleiner, de burger moest de verantwoordelijkheid voor zichzelf gaan dragen – een verantwoordelijkheid die vroeger door het collectief werd gedragen. De markt zou de zaken beter regelen dan de politiek.
De Duitse politicoloog Thomas Biebricher laat zien dat neoliberalisme niet voorbij is. Het gaat in verschillende vormen verder. Neoliberalisme is springlevend en gaat met telkens andere stromingen verbindingen aan. Waarom? Omdat het probleem dat neoliberale denkers in de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw zagen nog steeds onopgelost is.
Officieel worden de democratische staat en de economie geordend door liberale beginselen, zoals vrijheid van het individu, contractdenken en zelfregulerende markten. Maar die beginselen blijken onmachtig om economie te reguleren in tijden van ‘extreem kapitalisme’. Ook de door ontevredenheid en angst aangevochten democratie raakt niet gerevitaliseerd. De reden voor neoliberalisme is niet weg…
De teksten van Biebricher worden voorafgegaan door een ‘Ten geleide’ over de Nederlandse situatie door Frans Vosman en Andries Baart.
Deze uitgave is een initiatief van het onderzoeksnetwerk Critical Ethics of Care.