Optimising value creation processes

NEDERLANDS
Over transformatiekapitaal, strategische samenwerking, strategie & uitvoering en intelligentie.
Met design hebben we aandacht besteed aan de wereld en haar onze authenticiteit gegeven.
In het authentieke herkennen we karakter en persoonlijkheid. Hierin ontdekt de ander zichzelf. Identificeert zich. En spreekt van identiteit.
We kennen waarde toe aan datgene waarmee we ons identificeren.

In fase van mijn carrière werk ik graag aan waarde creatie processen.

 

 ENGELS
About transformation capital, Strategic partnering, strategy & execution and intelligence.
With design we paid attention to the world and gave her our authenticity.
In the authentic we recognise character and personality. In this the other discovers itself. Identifies. And speaks of identity.
We assign value to what we identify with.
In the course of my career I like to work on value creation processes.