Positioning Wallpaper

Het Positioning Wallpaper bundelt de essentiële keuzes voor de koers van uw organisatie en verbind deze tot een consistent geheel.
Vanuit drie pijlers (identiteit, organisatie en merk) wordt uw organisatie toegankelijk gemaakt.

  1. Het omgevingsbewustzijn wordt toegankelijk gemaakt in de kolom IDENTITEIT;
  2. De breinpositie die uw organisatie in de hoofden van uw doelgroep(en) wil innemen en de wijze hoe deze te managen wordt beschreven in de kolom MERK;
  3. de noodzakelijke organisatorische verbinding tussen u als (maatschappelijke) ondernemer en uw publiek wordt gemaakt in de kolom ORGANISATIE. Daarbij wordt de organisatie geschetst vanuit haar interfaces naar haar markt(en), haar waardecreatie-processen en de borgings- en ontwikkel-strategie om ook lange termijn succesvol te kunnen zijn.

Zo krijgt het beleid van uw organisatie scherpte en ongekende samenhang. Tegelijkertijd wordt de opgave waarvoor uw organisatie staat voor alle medewerkers (en externe stakeholder-groepen) communicatief gemaakt.

De 9 velden deinen in duidelijk onderlinge samenhang ge-/be-schreven te zijn. Dit zodat een totaalbeeld van de organisatie ontstaat.

In het ontwikkelproces van een Positioning Wallpaper streef ik naar een totaal product dat ontstaat o.b.v. kortstondige, energieke interventies met sleutelpersonen dwars uit uw organisatie en/of met de top.
Het traject dient de volgende doelen:

  • geeft integraal richting aan uw organisatie;
  • is een consensus-builder;
  • is een systematische blueprint en dient als toetssteen op consistentie;
  • matcht uw innovatieagenda met uw merkdoelstellingen;
  • geeft richting aan de marketing strategie en het merkbeleid.
Inspiratie

Recent las ik het boek Tomorrow’s lawyer van Richard Susskind. Een geweldige praktijkschets van de hedendaagse advocatuur en vlijmscherpe toekomstverkenning. Sluitend, confronteren, verrassend en uiterst motiverend. Ik zou elke sector en elke organisatie wensen een dergelijk heldere kijk op de eigen ontwikkeling te hebben.
Het Positioning Wallpaper is een uiterst geschikt instrument om dit te doen.

Verscherp

Het Positioning Wallpaper dient als een continue kwaliteitsmonitor waarbij u leiderschap, marketing en communicatie van uw organisatie verscherpt en activiteiten kan toetsen. Het is dus naast een blauwdruk ook een vertrek- en ijkpunt.

Contact opnemen