Vragen vanuit de creatieve industrie

In de afgelopen periode ontdek ik steeds meer de behoefte van mensen en organisaties in de creatieve industrie om een klankboard te vinden voor hun keuzes. Niet incidenteel maar structureel. In het ene geval werk ik vanuit afstand met een of twee andere ervaren ondernemers en adviseurs in een Raad van Advies, het andere keer meer als begeleider dichter tegen de organisatie aan. Je zou kunnen zeggen als co-piloot van het management.

Vragen die ik aantref zijn grofweg in 8 categorieën in te delen, te weten:
Concept
 • Hebben we de idee achter onze onderneming scherp?
 • Of wordt ons handelen bepaald door de macht der gewoonte?
Creation
 • Handelen we conform het concept van vraag-Aanbod of visie-aanbod?
 • Is onze onderneming conform onze ideeën ingericht?
Contacts
 • Hebben we de juiste partners om ons bedrijf tot een succes te maken?
 • Besteden we de juiste dingen met passende afspraken uit?
 • Doen we de goede dingen goed genoeg?
Communication
 • Vertellen we in onze communicatie het juiste verhaal?
 • Hebben potentiële opdrachtgevers in de kennismaking het juiste beeld van ons? Komen ze met de goede verwachtingen bij ons aan tafel?
 • Blijven we tijdens onze dienstverlening voldoende transparant?
 • Geven we onze opdrachtgevers ook na het afronden van een opdracht voldoende aandacht?
 • Zijn onze opdrachtgevers ambassadeurs van onze product c.q. dienstverlening?
Clients
 • Hebben we die opdrachtgevers die ons helpen van ons bedrijf een succes te maken?
 • Zijn we werkelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in de markten van onze klanten?
 • Hebben we voldoende markt(-segment)-focus?
 • Weten we voldoende wat bij onze klanten speelt?
 • Begrijpen we de besluitvormingsprocessen van onze opdrachtgevers überhaupt?
 • Hoe cyclisch is onze markt?
Crew
 • Besteden we voldoende aandacht aan onze medewerkers?
 • Hebben zij voldoende perspectief in ons bedrijf?
 • Dragen wij voldoende bij aan de ontwikkeling van het potentiaal van onze mensen?
 • Zijn zij loyale ambassadeurs van onze bedrijfsidee?
 • Welke capaciteiten missen we? En als we eerlijk zijn, welke capaciteiten hebben we niet meer nodig?
Control
 • Hebben we onze processen voldoende onder controle?
 • Zijn de belangrijke goed beschreven en schaalbaar?
 • Hebben we cijfermatig niet alleen zicht op het verleden maar ook concreet zicht op wat eraan komt?
 • Hoe objectief is onze bedrijfsvoering?
 • Hoe effectief is onze directie / managementteam?
Continuity
 • Hoe afhankelijk is ons bedrijf van de huidige directie / eigenaar(en)?
 • Wat doen we om ons bedrijf op lange termijn continuïteit te geven?

Raad van Advies (RvA)

In deze aanpak werkt de Raad van Advies als spiegel voor de directie c.q. het managementteam. Een RvA is bijvoorkeur zo samen gesteld dat elk lid een specifiek belang behartigt. Denk daarbij aan het belang van de opdrachtgever, de professionele organisatie zelf en het financiële belang. In 2 of 3 sessies van een dagdeel per jaar helpt de RvA in regelmatige afstanden als ondernemer(s) en onderneming scherp te blijven.

180 dagen co-piloot

Als co-piloot van de leiding is minder afstand gewenst dan in de aanpak via een RvA. Hierbij worden targets geformuleerd voor de komend 180 dagen. Gedurende een halve dag per maand worden acties gezamenlijk voorbereid en geëvalueerd. Zo wordt dichter op de doelstellingen samengewerkt en met hoofd en hand bijgedragen aan het bereiken van de beoogde doelen. Met het 180 dagen doel voor ogen wordt 3-maandelijks de overal voortgang besproken. Daarbij kan gekozen worden om in komende 90 dagen de samenwerking zorgvuldig af te ronden of op nieuwe 180 dagen vooruit te kijken.
Iets voor jou?
Neem dan contact op.