Be Total.

Onze wereld verandert. Maar nog meer verandert ons begrip van de wereld. Mensen beschouwen zichzelf steeds meer als vital onderdeel van een geheel. Voorbij de autonoom verzelfstandigde entiteiten en de geprofileerde afgescheidenheid.
Kracht ontstaat vanuit een diep inzicht in de werking en samenhang van de context waarin we ons bewegen. Dit heeft belangrijke consequenties voor het bestaan van organisaties en het succesvol optreden van mensen. Succes en resultaat zullen afhankelijk zijn van de mate waarin de organisatie in staat is een wezenlijk deel uit te maken van de collectieve intentie die mensen in toenemende mate met elkaar delen.